Call- 01798078368
English  
3500/-Taka  1900/-Taka
Save: 45.7% off
3500/-Taka  1800/-Taka
Save: 48.6% off
3500/-Taka  1900/-Taka
Save: 45.7% off
1999/-Taka  700/-Taka
Save: 65.0% off
Jewelry

Shaving ItemDenim Black After Shave - 100ml
Denim Black After Shave - 100ml RCN- 042

Denim Black After Shave - 100ml RCN- 042


259/-TakaDenim Musk After Shave (Green) -
Denim Musk After Shave (Green) - 100ml RCN- 043

Denim Musk After Shave (Green) - 100ml RCN- 043


259/-TakaDenim Original After Shave (Blue
Denim Original After Shave (Blue) - 100ml RCN- 044

Denim Original After Shave (Blue) - 100ml RCN- 044


259/-TakaGillette Fusion Hydragel Sensiti
Gillette Fusion Hydragel Sensitive Shave Gel 200ml RCN- 098

Gillette Fusion Hydragel Sensitive Shave Gel 200ml RCN- 098


559/-TakaGillette Fusion Power Razor
Gillette Fusion Power Razor with Free Hydra Gel(75ml) - N/A RCN- 099

Gillette Fusion Power Razor with Free Hydra Gel(75ml) - N/A RCN- 099


889/-TakaGillette Mach 3 Razor for Men RC
Gillette Mach 3 Razor for Men RCN- 100

Gillette Mach 3 Razor for Men RCN- 100


339/-TakaGillette Shaving Kit Combo (Gel)
Gillette Shaving Kit Combo (Gel) RCN- 101

Gillette Shaving Kit Combo (Gel) RCN- 101


1189/-Taka